Php'de Magıc Constants (Sihirli Sabitler / Ön Tanımlı Sabitler)

Php’de Magıc Constants (Sihirli Sabitler / Ön Tanımlı Sabitler)

Php'de Magıc Constants (Sihirli Sabitler / Ön Tanımlı Sabitler)

Php’de Magıc Constants (Sihirli Sabitler / Ön Tanımlı Sabitler)

PHP, web geliştiricileri tarafından sıklıkla kullanılan bir programlama dilidir. PHP’nin önemli özelliklerinden biri de sihirli sabitlerdir. Sihirli sabitler, önceden tanımlanmış sabitlerdir ve herhangi bir yerde çağrılabilirler.

__LINE__, __FILE__, __DIR__, __FUNCTION__, __CLASS__ ve __TRAIT__ gibi sihirli sabitler, genellikle hata ayıklama işlemi veya dosya yolları gibi çeşitli amaçlar için kullanılır. Bu sihirli sabitler, PHP kodu içerisindeki belirli noktalarda otomatik olarak atanır ve bu sayede programcılar, yazdıkları kodun hangi satırda olduğunu ya da hangi fonksiyonun kullanıldığını kolaylıkla takip edebilirler.

__FILE__ sihirli sabiti, mevcut dosyanın tam yolunu döndürürken, __DIR__ sihirli sabiti, mevcut dosyanın dizin yolunu döndürür. __LINE__ sihirli sabiti, kodun kaçıncı satırında olduğunu, __FUNCTION__ sihirli sabiti, hangi fonksiyonun kullanıldığını ve __CLASS__ sihirli sabiti, hangi sınıfın kullanıldığını belirler. Ayrıca, __TRAIT__ sihirli sabiti ise hangi trait’in kullanıldığını belirler.

Sihirli sabitlerin kullanımı, PHP kodunda hızlı ve kolay bir şekilde referans alınabilen önemli bilgiler sağlar. Bu özellik, web geliştiricilerinin programlama sürecinde daha rahat ve verimli olmalarına olanak tanır.

Sonuç olarak, sihirli sabitlerin kullanımı, PHP kodunun daha okunaklı ve bakımı daha kolay hale getirir. Kodunuzu yazarken, bu ön tanımlı sabitleri kullanarak iş akışınızı hızlandırabilirsiniz. Sihirli sabitler, PHP’nin güçlü bir özelliği olup herhangi bir web geliştiricisinin bilmesi gereken temel bir kavramdır.

__DIR__ Sabiti ile Klasör Yolunu Alma

Herhangi bir PHP uygulamasını geliştirirken, zaman zaman belirli klasörlere erişmeniz gerekebilir. Bu noktada ‘__DIR__’ sabiti devreye girer. Bu sabit, uygulamanın içinde bulunduğu dosyanın dizin yolunu temsil eder.

Bu sabiti kullanarak, ilgili dosyaları veya klasörleri doğrudan çağırabilirsiniz. ‘__DIR__’ sabiti ile klasör yolunu alma işlemi oldukça kolaydır. Sadece ‘__DIR__’ yazarak ve ardından istediğiniz klasör veya dosya adını ekleyerek yapabilirsiniz.

Örneğin, belirli bir dosyayı çağırmak isterseniz, ‘__DIR__’ sabitini kullanarak aşağıdaki gibi bir kod yazabilirsiniz:

“`php

include __DIR__.’/dosya.php’;

“`

Aynı şekilde, bir alt klasöre erişmek istediğinizde de yine ‘__DIR__’ sabitini kullanabilirsiniz:

“`php

include __DIR__.’/alt_klasor/dosya.php’;

“`

Bu yöntem, uygulamanızın taşınabilirliği açısından da oldukça faydalıdır. Çünkü sabit, uygulamanın çalıştığı herhangi bir ortamda doğru dizin yolunu otomatik olarak belirleyecektir.

Sonuç olarak, ‘__DIR__’ sabiti, PHP uygulamalarında klasör veya dosya yolu belirleme işlemini oldukça kolaylaştırır. Bu sabit sayesinde, uygulamanızın çalıştığı herhangi bir ortamda klasör veya dosyaları doğrudan çağırabilirsiniz.

__FUNCTION__ Sabiti ile Fonksiyon İsmi Alma

Fonksiyonlar, programlama dillerinde oldukça önemli bir yapı taşıdır. Fonksiyonların kullanılması, kodun daha okunaklı, yeniden kullanılabilir ve düzenlenebilir olmasını sağlar. Ancak bazı durumlarda, fonksiyonların isimlerine ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda, “__FUNCTION__” sabiti kullanarak fonksiyon ismini almak mümkündür.

Bu sabit, C++ ve C dillerinde kullanılabilir ve derleme zamanında fonksiyonun adını string şeklinde temsil eder. Yani herhangi bir fonksiyonda “__FUNCTION__” sabitini kullanarak, o fonksiyonun adını elde etmek mümkündür. Örneğin:

void myFunction() {

std::cout << “Function name: ” << __FUNCTION__ << std::endl;

}

Yukarıdaki örnekte, “myFunction” adlı fonksiyonun adı “__FUNCTION__” sabiti ile elde edilerek ekrana yazdırılır.

Bu yöntem, özellikle hata ayıklama sırasında oldukça yararlıdır. Örneğin, bir hata mesajı içerisinde fonksiyon adının yer alması gerektiğinde, “__FUNCTION__” sabiti kullanılarak kolayca bu bilgi elde edilebilir.

Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu sabitin derleme zamanında çalıştığıdır. Yani, bir fonksiyonun adının çalışma zamanında alınması mümkün değildir.

Sonuç olarak, “__FUNCTION__” sabiti ile fonksiyon ismi alma işlemi oldukça kolay ve yararlıdır. Hata ayıklama sırasında özellikle faydalı olan bu yöntem, programcıların kodlarını daha okunaklı ve düzenlenebilir hale getirmelerine yardımcı olur.

__LINE__ Sabiti ile Kod Satırı Numarasını Alma

İster bir acemi programcı, ister bir deneyimli kodlama uzmanı olun, kodunuzu hata ayıklarken belirli kod satırı numaralarını bilmek genellikle çok önemlidir. Bu noktada __LINE__ sabiti devreye girer.

C dilinde kullanılabilen __LINE__ sabiti, kodunuzda bulunduğu satırın numarasını döndürür. Genellikle hata ayıklama amaçları için kullanılır, ancak bazı durumlarda kodunuzdaki belirli bir satırın kullanıcılara gösterilmesi gerektiğinde de işinize yarayabilir.

Örneğin, aşağıdaki C kodu:

“`

#include

int main() {

printf(“Bu kodun bulunduğu satır: %d\n”, __LINE__);

return 0;

}

“`Çıktısı şu şekilde olur:“`

Bu kodun bulunduğu satır: 4

“`

Yukarıdaki örnekte, __LINE__ sabiti printf fonksiyonu tarafından çağrıldığında, kodun bulunduğu satır olan 4’ü döndürür ve bu satır numarası printf fonksiyonu tarafından ekrana yazdırılır.

__LINE__ sabitini kullanarak daha karmaşık örneklerde de aynı sonuç elde edilebilir. Örneğin, bir kod dosyasının belirli bir satırında bir hata varsa, hatanın nerede olduğunu bulmak için __LINE__ sabitini kullanabilirsiniz. Bu, hata ayıklama işlemini kolaylaştırır ve kodunuzda hataları daha hızlı bulmanıza yardımcı olur.

Sonuç olarak, __LINE__ sabiti, C dilindeki kodlarınızda belirli bir satırın numarasını bulmanıza yardımcı olan çok kullanışlı bir araçtır. Hata ayıklama işlemini kolaylaştırarak zamanınızı ve enerjinizi korurken, kodunuzu daha verimli bir şekilde yazmanıza yardımcı olur.

__CLASS__ Sabiti ile Sınıf İsmi Alma

Herhangi bir programlama dilinde, sınıf adını belirlemek ve kullanmak oldukça önemlidir. PHP’de, __CLASS__ sabiti ile sınıf adını alabilir ve bu bilgiyi kodunuzda kullanabilirsiniz.

Öncelikle, __CLASS__ sabitini tanımlamak için bu ifadeyi kullanmanız gerekir:

“`php

echo __CLASS__;

“`

Bu ifade, o anda çalıştığınız sınıfın tam adını yazdıracaktır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir sınıfımız olduğunu varsayalım:

“`php

class Araba {

function marka() {

echo “Araba sınıfına ait”;

echo __CLASS__;

}

}

“`

Burada, marka () fonksiyonu çağrıldığında __CLASS__ sabiti, Araba sınıfının adını döndürecektir.

Bununla birlikte, __CLASS__ sabiti, yalnızca sınıf içinde kullanılabilir, sınıf dışındaki kodlarda kullanılamaz. Bunun yerine, get_class() işlevini kullanmanız gerekir:

“`php

$car = new Araba();

echo get_class($car);

“`

Bu kod, Araba sınıfının ismini yazdıracaktır.

Sonuç olarak, __CLASS__ sabiti, sınıf adını kolayca elde etmenizi sağlayan çok kullanışlı bir araçtır. Ancak, sınıfın dışındaki kodlarla kullanım için get_class () işlevinin kullanımı önerilir. Böylece, sınıf adınızı alabilir ve ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

__METHOD__ Sabiti ile Method İsmi Alma

Bir programlama dili kullanırken, belirli bir metodun adını almanız gerekebilir. Bu, kodunuzu daha anlaşılır hale getirmenize ve nesne yönelimli programlamada daha verimli hale getirmenize yardımcı olabilir. __METHOD__ sabiti bu ihtiyaç için harika bir araçtır.

Öncelikle, __METHOD__ sabitinin ne olduğuna bakalım. Bu sabit, o anda çalışan metodun tam adını içerir. Bu, metodu çağırdığınız sınıfın adını ve metoda verilen ismi içerir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, aşağıdaki kod satırında __METHOD__ sabiti kullanılmaktadır:

“`

class Araba {

public function hizGoster() {

echo “Bu Araba::hizGoster() metodudur.”;

echo “Bu metodun tam adı ” . __METHOD__ . ” ‘dir.”;

}

}

“`

Bu kodda, Araba sınıfındaki hizGoster() metodu tanımlanmıştır. Bu metodun tam adını elde etmek için, __METHOD__ sabiti kullanılmıştır. Bu, ekrana “Bu metodun tam adı Araba::hizGoster() ‘dir.” mesajını yazdıracaktır.

Bu özellikle debugging (hata ayıklama) için son derece yararlıdır. Metodlar ve sınıflar arasında gezinirken, __METHOD__ sabiti sayesinde hangi metodun nerede olduğunu hızlıca bulabilirsiniz. Ayrıca, kodunuzu daha okunaklı hale getirmek için de kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, __METHOD__ sabiti bir programlama dili kullanırken oldukça yararlı bir araçtır. Metotların tam adını almak ve kodunuza daha fazla anlamlı bir şekil vermek için kullanabilirsiniz. Bu özellikle debugging sırasında son derece yararlıdır ve zaman kazandırmanın yanı sıra, kodunuzu daha okunaklı hale getirir.

__NAMESPACE__ Sabiti ile Namespace İsmi Alma

Namespace, programlama dillerinde kullanılan bir terimdir ve bu terim ile birlikte kodlarda kullanılan değişken, sınıf veya fonksiyonların birbirleriyle çakışmadan çalışabilmesi sağlanır. İsim çakışmasının oluşmasını önlemek amacıyla, her programlama dilinde farklı bir namespace yapısı bulunur. PHP dilinde de namespace yapısı mevcuttur ve bu makalede, __NAMESPACE__ sabiti ile nasıl namespace ismi alınabileceği anlatılacaktır.

PHP dilinde namespace oluşturmak için namespace kelimesi kullanılır. Örneğin, aşağıdaki örnek kod bloğunda “myNamespace” isimli bir namespace oluşturulmuştur:

“`php

namespace myNamespace;

“`

Bu şekilde, myNamespace altında tanımlanan tüm sınıflar, fonksiyonlar ve değişkenler, diğer namespace’lerden bağımsız olarak kullanılabilir hale gelir. Ancak, bazen bir namespace’in ismine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durumda, __NAMESPACE__ sabiti kullanarak namespace ismini alma işlemi gerçekleştirilebilir.

__NAMESPACE__ sabiti, bulunduğu namespace’in adını içerir. Bu sabiti kullanarak, bulunduğunuz namespace’in ismini alabilir ve kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, __NAMESPACE__ sabiti kullanılarak bulunduğumuz namespace’in ismi ekrana yazdırılmıştır:

“`php

namespace myNamespace;

echo __NAMESPACE__; // myNamespace

“`

Bu şekilde, __NAMESPACE__ sabiti sayesinde bulunduğunuz namespace’in ismini alabilirsiniz. Bu özellik, özellikle büyük projelerde namespace isimlerini takip etmek ve kontrol etmek için oldukça kullanışlıdır.

Sonuç olarak, bu makalede __NAMESPACE__ sabiti ile namespace ismi alma işlemi anlatılmıştır. Namespace yapısı, programlama dillerinin önemli bir parçasıdır ve isim çakışmasını önlemek için kullanılır. __NAMESPACE__ sabiti sayesinde, bulunduğunuz namespace’in ismini kolaylıkla alabilir ve kullanabilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir