PHP substr fonksiyonu nasıl kullanılır?

PHP substr fonksiyonu nasıl kullanılır?

PHP substr fonksiyonu, bir dizgi içinde belirtilen pozisyondan başlayarak belirtilen uzunluk kadar karakter döndürür. Örneğin:

$dizgi = "Merhaba Dünya!";
$alt_dizgi = substr($dizgi, 0, 5); // "Merha"

Bu örnekte, substr fonksiyonu $dizgi değişkeninin 0. pozisyonundan başlayarak 5 karakter döndürür.

substr fonksiyonunun ikinci parametresi (uzunluk) opsiyoneldir. Eğer bu parametre belirtilmezse, substr fonksiyonu başlangıç pozisyonundan dizginin sonuna kadar olan karakterleri döndürür. Örneğin:

$dizgi = "Merhaba Dünya!";
$alt_dizgi = substr($dizgi, 10); // "Dünya!"

substr fonksiyonu ayrıca negatif değerler de kabul eder. Bu durumda, substr fonksiyonu dizginin sondan başlayarak saymaya başlar. Örneğin:

$dizgi = "Merhaba Dünya!";
$alt_dizgi = substr($dizgi, -5); // "Dünya"

Bu örnekte, substr fonksiyonu $dizgi değişkeninin sondan 5. karakterini döndürür.

Eğer substr fonksiyonu verilen başlangıç pozisyonu veya uzunluk değerlerinin dizgi sınırlarını aşarsa, FALSE döndürür.

PHP ile ilgili diğer yazılar için tıklayınız.

Bknz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top